Collection
Title: Woman in Kimono
Number: A2-89-751
Artist: Kainosho Tadaoto
Size: 23.5×11.5(41.5×29.8)cm
Name
Message